Vol 8, No 2 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Anil Kumar, N.K. Mishra, Vivek Srivastava
PDF
1-6
Prasanth Gopi Nair, Sundaresan Poovalingam
PDF
7-18
Shrey Saxena, Navpreet Kaur, Basant K Agrawal
PDF
19-26
Payal Chauhan, Giridhar Sarda, Ashutosh Bhardwaj, Sneha Dwivedi, Praveen Khanna
PDF
27-39
Sarvesh Thakur, Vivek Kumar Chaurasia, Vijay Kumar Gupta
PDF
40-44
Bheem Singh Narwariya, Chaitanya Sharma, Vikas Upadhyay
PDF
45-50
Vishnu Kashyap, Navdeep Singh, Shivani Sharma, Jayanta Sinha
PDF
51-57
Abhishek Sharma, Dharmendra Singh, C. Vivekanandhan, Yashvir Singh, Ibrahim Mustefae, Sintayehu Assefa, Seleshi Tilahun
PDF
58-66
Mohit Agarwal, Aditya Narayanan, Priyank Srivastava
PDF
67-72