Vol 12, No 1 (2022)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Michael Shoikhedbrod
PDF
1-7
Prantik Mukhopadhyay, A. K. Singh, A. K. Singh
PDF
8-12
Noor-A-Alam Siddiki, Farjana Habiba, Shahinur Islam
PDF
18-31
Rushikesh Ratnakar Mhatre, Samar Buddhadas Kadam, Ketan Krishna Gaikwad, Vaibhav Vishwanath Dhawal, Devakant Baviskar
PDF
13-17
Sagar Khatavkar, Dishant Sorathia, Abhishek Jadhav, Nikhil Patil, Zaid Khan
PDF
32-37